ELMARK
 1. 0 Korpa (0 Artikli)
  Prazna korpa

OPŠTI USLOVI


1. SVRHA

Ovaj dokument sadrži opšte uslove po kojima Trgovac pruža usluge Kupcima i pristup interentu portalu http://rs.elmarkstore.eu/, kao i proizvodima i uslugama koje su dostupne preko ovog portala.

 

2. PODACI TRGOVCA

ELMARK ELECTRIC DOO

Adresa: Industrijska bb

34000 Kragujevac

Republika Srbija

Telefon: 034/311-777

E-mail: rs-orders@elmarkstore.eu

 

3. DEFINICIJE

Trgovac - ELMARK ELECTRIC DOO

Kupac – sva fizička ili pravna lica koja koristi internet portal, uključujući pretraživanje, naručivanje, kupovinu dobara, povraćaj i zamenu itd. i koji pristaju na Uslove usluge.

Internet stranica - www.elmarkstore.eu domena i njene poddomene u vlasništvu ELMARK ELECTRIC DOO.               

Internet prodaja – online platforma za kupovinu dobara korišćenjem stranice http://rs.elmarkstore.eu/

Opšti uslovi – odnose se na sledeće uslove: odabravši bilo koju stavku, link ili dugme, koji se nalaze na http://rs.elmarkstore.eu/ (osim link na ove Uslove), Kupac pristaje, prihvata i poštuje Uslove ove internet stranice.

ZZP - znači Zakon o zaštiti potrošača

ZZPL – znači Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Posebni podaci – znači posebne podatke u skladu sa Zakon o zaštiti podataka o ličnosit (ZZPL)

Nalog – registracijom na http://rs.elmarkstore.eu/, napravljen od strane Kupca preko njegove e-mail adrese i lozinke, koja omogućava da se napravi narudžbina/ugovor i sadrži informacije o korisniku i istoriju njegovog pretraživanja.

Narudžbina - e-dokument koji predstavlja komunikacioni dokument između Trgovca i Kupca, preko koga Kupac daje informacije Trgovcu, o njegovoj nameri za kupovinu dobara i usluga sa http://rs.elmarkstore.eu/

Dobra i usluge – svaki predmet ugovora.

Ugovor – podrazumeva sporazum između Trgovca i Kupca radi kupovine dobara, po cenama istaknutim na internet portalu u skladu sa ovim Uslovima. Moramo napomenuti da je svaka narudžbina drugi ugovor.

Sadržaj – svaka informacija uključujući slike, tekst, dizajn, softver, bazu podataka itd. Takođe, svaka informacija istaknuta od strane Trgovca prema Kupcu preko internet portala o proizvodima, uslugama, cenama, popustima i poslatim porukama kao načinom komunikacije.

Dostava – prijem naručenih i plaćenih dobara.

Dostavljač – pravno lice koje je registrovano za rad kao kurirska služba i vrši dostavu kupljenih dobra na adresu koju je naznačio Kupac.

Plaćanje – prenos finansijskih sredstava radi kupovine dobara sa internet portala u skladu sa Načinima plaćanja.

 

4. GLAVNE ODREDBE

4.1. Svi uslovi važe za sve kupce na internet portalu http://rs.elmarkstore.eu/

4.2. Svi Uslovi se mogu nadograditi u bilo koje vreme od strane Trgovca. Svaki Kupac bi trebao redovno proveravati navedeni internet portal zbog mogućih promena Uslova od strane Trgovca.

4.3. Svako korišćenje internet portala znači da se Kupac složio, prihvatio i obavezao na Opšte uslove.

4.4. Korišćenjem internet portala, Kupac je odgovoran za štetu i gubitak Trgovca ili treće strane, kao rezultat njegovog delovanja i/ili nedelovanja.

4.5. Ako se Kupac ne slaže sa ovim Uslovima, nije u mogućnosti da koristiti ovaj internet portal .

4.6. Kupac ima pravo da se ne slaže sa Opštim uslovima u slučaju da nema Ugovor ili nikakvu obvezu prema Trgovcu.

4.7. Internet portal http://rs.elmarkstore.eu/ dostupan je samo za Kupce u Srbiji. Kupci moraju imati 18 i više godina i posedovati valjanu identifikacionu ispravu. U protivnom Kupac podleže kaznenoj odgovornosti.

4.8. Trgovac ima pravo predaje svih prava i obveza, i svih Ugovora sa Kupcem trećim stranama. Kupac će primiti obaveštenje o prenosu prava Trgovca. U tom slučaju, Trgovac nije oslobođen svojih obaveza.

4.9. Ukoliko je neka od klauzula u ovim Uslovima neprimenjiva ili nevažeća, ne nameće se ništavost ostalih klauzula.

 

5. SADRŽAJ

5.1. ELMARK ELECTRIC DOO garantuje tačnost informacija pruženih Kupcu preko internet portala.

5.2. ELMARK ELECTRIC DOO ne potvrđuje da osigurava opširne informacije.

5.3. Slike proizvoda su informativne i moguće je da se ne podudaraju dostavljenih proizvoda sa slikama na internet portalu. Kupac nema pravo da traži od Trgovca odgovornost zbog nepodudaranja.

5.4. ELMARK ELECTRIC DOO ne odgovara za tehničke greške, greške u opisu ili u slikama proizvoda, cenu ili neku drugu neovlašćenu štetu. U slučaju da Kupac pronađe nešto od navedenog, molimo da obavesti Trgovca.

5.5. Opis i cene proizvoda mogu biti promenjene u bilo koje vreme i mogu sadržati greške.

5.6. http://rs.elmarkstore.eu/ sadrži linkove drugih internet stranica sa njihovim vlastitim izjavama o privatnosti. ELMARK ELECTRIC DOO  nije odgovorna za izjave o privatnosti tih stranica.

5.7. ELMARK ELECTRIC DOO  nije odgovoran za gubitak Kupca, prouzrokovan korištenjem internet stranice. Svi troškovi povezani sa ovom vrstom štete su na račun Kupca.

 

6. SKLAPANJE UGOVORA

6.1. Kupci koriste okruženje http://rs.elmarkstore.eu/, radi sklapanja ugovora na internet stranici.

6.2. Ti ugovori predstavljaju ove Uslove, dostupne na http://rs.elmarkstore.eu/. Specifikacije svakog ugovora su opisane u svakoj narudžbini potvrđenoj od strane Kupca.

6.3. Stranke ugovora su Trgovac i Kupac, zajedno sa svojim posebnim podacima koje daju pri registraciji.

6.4. Kupac kreira narudžbinu na internet stranici, radi dobijanja dobara i usluga uz plaćanje.

6.5. Trgovac obaveštava Kupca e-mailom ili telefonski da je narudžbina primljena, što ne znači da je i prihvaćana ili da predstavlja obvezu Trgovca.

6.6. Trgovac možda neće dostaviti dobra i usluge iz narudžbine, zbog nedostupnosti na skladištu, menjanja cena, ili bez valjanog razloga. U bilo kom slučaju, Trgovac će obavestiti Kupca e-mailom ili telefonski. U tim slučajevima, Trgovac je odgovoran da vrati puni iznos unapred primljenog novca zbog dobara ili usluga.

6.7. Ugovor između Trgovca i Kupca je zaključen u trenutku u kojem Trgovac dobije informaciju o prihvatanju ponude od Kupca, dostavom narudžbine.

6.8. Zatvaranje i potvrda ugovora se smatraju primljenima, kada su stranke u mogućnosti im pristupiti.

6.9. Dostavljač dostavlja dobra na adresu Kupca, i nije odgovoran u slučaju netačnih podataka.

6.10. Ako je Kupac naručena dobra i/ili usluge unapred platio, a Trgovac nije u mogućnosti da ih dostavi, tada će Trgovac obavestiti Kupca i napraviće povraćaj sredstava u roku od 7 (sedam) dana od dana kada je Trgovac to ustanovio, ili od datuma od kog je Kupac otkazao ugovor.

 

7. NARUDŽBINA           

7.1. Kupac postavlja narudžbine dobara i usluga na stranici http://rs.elmarkstore.eu/ u bilo koje vreme, sa ili bez registrovanog računa. Elmark Group Ltd odobrava popuste svim registrovanim kupcima - fizičkim i pravnim licima. Popust koji će biti odobren pravnom licu zavisi od odabira poslovnog sektora u okviru koga posluje. Elmark Group Ltd zadržava prava za izmenu promene uslova poslovanja.

7.2. Potvrdom narudžbine, Kupac potvrđuje da su njegove posebne informacije tačne.

7.3. Internet stranica daje informacije o svakom proizvodu o dostupnosti u skladištu ili o datumu dostave. Postoji mogućnost da nakon već poslate narudžbine, neki od proizvoda nisu dostupni, zbog nadogradnje sistema. U tom slučaju, Trgovac će obavestiti Kupca e-mailom.

7.4. Nakon slanja narudžbine, Kupac se slaže da ga Trgovac kontaktira radi potvrde o dostupnosti proizvoda, ceni i datumu dostave.

7.5. Trgovac može otkazati narudžbinu ili deo nje, i obavestiti Kupca o tome. Otkazivanje ne utiče na ni jednu stranku u sledećim slučajevima:

- Nepotpunim ili netačnim informacijama datih od strane Kupca;

- Kupac napravi neku štetu Trgovcu ili trećoj strani;

- Nedostupnosti na skladištu;

- Netačnom novčanom transakcijom.

 

8.USLOVI ZA KORIŠĆENJE POPUSTA SAELMARKKARTICOM

8.1. Sticanje prava na popust/ELMARK kartica.

Svaki Kupac koji registruje korisnički nalog na http://rs.elmarkstore.eu, dobiće popust i automatski će se generisati elektronska kartica. Popust je važeći kako za onlajn kupovinu, tako i za kupovinu u fizičkim prodavnicama ELMARK.

8.2. Upotreba ELMARK kartice u fizičkim prodavnicama ELMARK.

Kupac ima pravo da koristi popust u svim prodajnim objektima prodajnog lanca ELMARK  saglasno pravilima navedenim u ovim Opštim uslovima. Da bi koristio popust Kupac mora da se legitimiše karticom na blagajni pre plaćanja, pristupajući svom korisničkom nalogu na http://rs.elmarkstore.eu i izborom menija MOJA KARTICA.

8.3. Dodata vrednost.

ELMARK kartica daje pravo na sledeće popuste:

- 5% vrednosti proizvoda za fizička lica osim za proizvode u kategoriji "Solarni sistemi i generatori". Na proizvode iz ove kategorije vam nudimo popust od 3%. Posle prijavljivanja Kupac će dobiti mejl poruku sa podacima o odobrenom popustu. Kod kupovine u vrednosti preko 59 000 dinara Kupac će dobiti 5% dodatnog popusta za sledeće kupovine, s tim da se on automatski menja na 10%. Dodatni popust se ne odnosi na proizvode u kategoriji „Solarni sistemi i generatori“, kao ni na promotivne proizvode.

- 10% vrednosti proizvoda za pravna lica osim za proizvode u kategoriji "Solarni sistemi i generatori". Na proizvode iz ove kategorije vam nudimo popust od 3%. Posle prijavljivanja Kupac će dobiti mejl poruku sa podacima o odobrenom popustu i obaveštenje da će ga prodavac ELMARK ELECTRIC DOO kontaktirati da bi mu uputio individualnu poslovnu ponudu. Kod kupovine u vrednosti iznad 59 000 dinara Kupac će dobiti 5% dodatnog popusta za sledeće kupovine, s tim da se on automatski menja na 15%. Dodatni popust se ne odnosi na proizvode u kategoriji „Solarni sistemi i generatori“, kao ni na promotivne proizvode.

Popust se odobrava tek posle prijavljivanja korisničkog naloga za sve proizvode naručene onlajn na http://rs.elmarkstore.eu i/ili u lancu prodavnica ELMARK  posle legitimisanja na blagajni.

Popust se ne odnosi na kupovinu robe koja je deo tekućih akcija, promocija, kataloga i svih najavljenih popusta u prodavnicama. Popust koji je odobren kod kupovine sa ELMARK karticom, ne kombinuje se sa bilo kakvim drugim popustima, odobrenim drugim karticama za popuste koji su važeći u onlajn prodavnici i u prodajnim objektima Elmark.

Da bi iskoristio popust u fizičkim prodavnicama ELMARK, Kupac mora da predoči svoju ELMARK karticu iz korisničkog naloga na http://rs.elmarkstore.eu na blagajni odgovarajućeg prodajnog objekta, pre finalizovanja kupovine i ispostavljanja fiskalnog isečka. Kod onlajn kupovine popust će se aktivisati automatski kada Kupac pristupi korisničkom nalogu.

8.4. Prestanak.

ELMARK ELECTRIC DOO ima pravo da jednostrano i bez otkaznog roka obustavi i/ili da ograniči korišćenje popusta i ELMARK kartice saglasno svojoj politici.

ELMARK ELECTRIC DOO ima pravo na jednostrano određivanje/menjanje roka važenja ELMARK kartice, kao i veličine komercijalnog popusta. ELMARK ELECTRIC DOO ima pravo da u svakom trenutku jednostrano menja ove uslove za korišćenje popusta i ELMARK kartice. Svaka promena uslova za odobravanje i korišćenje popusta objaviće se blagovremeno na http://rs.elmarkstore.eu.

ELMARK ELECTRIC DOO ne snosi odgovornost prema Klijentima za bilo kakvu promenu Opštih uslova i/ili  za promenu politike komercijalnih popusta ili za njen prestanak, budući da su učesnici svesni i prihvataju da se komercijalni popust odobrava na jednostranu inicijativu društva i ni na koji način ne obavezuje kupce ELMARK ELECTRIC DOO da učestvuju i/ili da kupuju robu u prodajnim objektima ELMARK.

 

9. POVRAĆAJ

9.1. Kupac internet stranice ima pravo otkazivanja ugovora i vraćanja naručenih dobara u roku od 14 dana od dana dostave.

9.2. Zbog otkazivanja ugovora Kupac mora popuniti povratni formular, poslati fax, ili poslati e-mail na: rs-orders@elmarkstore.eu . Informacije koje Kupac mora dostaviti su: njegovo ime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa, broj narudžbine, objašnjenje zbog kojeg otkazuje ugovor i opis proizvoda.

9.3. Ako Kupac otkazuje ugovor, od njega se traži povraćaj unapred plaćenih dobara u roku od 14 (četrnaest) dana od dana od kojeg je ugovor otkazan.

9.4. Ako Kupac otkazuje ugovor, iznos plaćenih dobara i iznos dostave će biti vraćen u roku od 14 (četrnaest) dana od dana od kojeg je ugovor otkazan.

9.5. Uplaćen iznos će biti vraćen na neki od sledećih načina plaćanja:

- Kreditnom ili debitnom karticom – povrat na račun, sa kojega je uplata primljena

- Plaćanje pouzećem – na bankarski račun, koji je naznačio Kupac.

9.6. Ako Kupac otkazuje ugovor i ako Trgovac ne omogući povraćaj dobara svojim prevozom, Trgovac može odgoložiti povraćaj novca do prijema proizvoda natrag ili zatražiti dokaz po kojem se vidi da su proizvodi poslati.

9.7. Troškove dostave u ovim slučajevima podmiruje Kupac.

9.8. Pravo na povraćaj dobara imaju samo Kupci prema ZZP.

10.9. Proizvodi moraju biti vraćeni u orginalnom pakovanju i sa dokumentacijom. Kada Kupac otkazuje ugovor za više od jednog proizvoda, koji su iz iste grupe ili kategorije proizvoda, može otvoriti samo jedan proizvod, dok se ostali moraju vratiti u originalnom pakovanju.

11.10. Pravo na otkazivanje ugovora nije prihvaćeno za proizvode sa oštećenjem, ogrebotinama, nedostatkom komponenti ili nedostacima oznaka i dokumentacije. Kupac ima pravo reklamacije prema ovim Uslovima.

  

10. POLITIKA ONLINE TRGOVINE                                                                              

10.1. Svaki Kupac pristupa web stranici: http://rs.elmarkstore.eu/

10.2. Svaki Kupac može napraviti narudžbinu, sa ili bez registracije naloga.

10.3. Sve cene proizvoda i/ili usluga na internet stranici su konačne, označene u DIN uključujući PDV i sve ostale poreze i takse.

10.4. Popusti ne važe za promotivne proizvode i proizvode kojima je već snižena cena.

10.5. Pre slanja narudžbine svaki Kupac potvrđuje da se slaže sa ovim Uslovima.

10.6. Jednom kada Kupac postavi svoju narudžbinu, prikazaće mu se prozor sa potvrdom detalja narudžbine odnosno listom proizvoda koje je kupio, načinom plaćanja i opcijama dostave. Trgovac nije odgovoran u slučaju ne dostavljanja pošiljke zbog netačnih podataka.

10.7. Za online plaćanje ili bankarsku transakciju, Trgovac nije odgovoran za dodatne troškove, takse ili ostala dodatna plaćanja koja su povezana sa transakcijom. Te troškove snosi Kupac.

10.8. http://rs.elmarkstore.eu/ zadržava pravo na ograničenje pristupa Kupca registraciji radi narudžbine ili radi načina plaćanja. U tom slučaju, Trgovac nije odgovoran za bilo kakve gubitke Kupca. Ako su Kupacu potrebne informacije vezane za ograničavanje njegovog računa, može kontaktirati Trgovca.

10.9. Kupac može postavljati komentare u delovima postavljenim na http://rs.elmarkstore.eu/. Komentari koji sadrže neprilagođene ili neprimerene informacije neće biti objavljeni na stranici. Trgovac može postupiti prema primljenim informacijama.

10.10. Komunikaciju između Kupca i Trgovca moguće je ostvariti putem internet stranice ili preko ličnog kontakta.

10.11. Kada Kupac kreira račun ili potvrdi narudžbinu, može odabrati opciju za primanje elektronskih biltena. Otkazivanje istog se može izvršiti klikom na link newslettera ili slanjem zahteva na sledeću e-mail adresu: rs-orders@elmarkstore.eu 

 

11. NAČIN PLAĆANJA

11.1. Sve cene proizvoda i/ili usluga na internet stranici su konačne, objavljene u DIN uključujuči PDV i sve ostale potrebe Zakona i taksi.

11.2. U procesu naručivanja, Kupac može odabrati jednu od sljedećih načina plaćanja:

- Plaćanje pouzećem – Kupac plaća vrednost narudžbine u trenutku dostave.

- Bankarskom transakcijom – Kupac plaća vrednost narudžbine na tekući račun ELMARK ELECTRIC DOO  sa svrhom plaćanja – brojem narudžbine i datumom. Nakon prijema uplate na tekući račun ELMARK ELECTRIC DOO, proizvodi će biti poslati.

Za korištenje ovog načina plaćanja, molimo da koristite sledeći bankovni račun:
   ELMARK ELECTRIC DOO
   RAČUN: 170-30012330000-38
   BANKA: Unicredit bank

Paypal – Kupac će biti usmeren na stranicu koja mu omogućava registraciju na njegov Paypal račun ili na plaćanje kreditnom ili debitnom karticom bez potrebe registrovanja na Paypal račun ( Master Card, VISA, VISA Debit, VISA Electron, Maestro card)

11.3. Za svaku narudžbinu, Kupac treba da osigura osnovne podatke u procesu naručivanja zbog računa.

11.4. Trgovac će napraviti račun Kupcu prema detaljima narudžbine.

 

12. INFORMACIJE O DOSTAVI

12.1. Trgovac će poslati proizvode na adresu Kupca, nakon prijema uplate, maloprodajni objekti.

12.2. Trgovac mora osigurati ispravnost pošiljke i dokumentacije.

12.3. Trgovac nije odgovoran u slučaju kašnjenja pošiljke zbog kurirske službe.

12.4. Trgovac nije odgovoran u slučaju netačnih detalja dostave.                                  

12.5. Vreme dostave potvrđenih i plaćenih dobara, poslatih na adresu Kupca je od 2 do 7 radnih dana, nakon potvrde narudžbine i provere dostupnosti. Rok dostave bi se mogao produžiti zbog državnh praznika i/ili vikenda.

U slučaju kašnjenja/odlaganja pošiljke, Trgovac će obavestiti Kupca e-mailom.

Ako proizvod nije na stanju, Trgovac će obavestiti Kupca o mogućem datumu dostave, ili će ponuditi zamenu proizvoda ili povraćaj novca.

12.6. http://rs.elmarkstore.eu/ ima mogućnost da zahteva potvrdu narudžbe e-mailom ili telefonski. Ukoliko nema potvrde, narudžbina se otkazuje.

12.7. Trgovac nije odgovoran za montažu i instalaciju proizvoda.

12.8. Ukoliko prilikom prijema proizvoda Kupac ustanovi oštećenja, on bi trebao, pre prijema dobara, dati dostavljaču da popuni izveštaj o oštećenjima, i odmah obavesti ELMARK ELECTRIC DOO  na telefonski broj: +381 11 31 64 301.

12.9. Ukoliko Kupac nema nikakvu primedbu na proizvode prilikom prijema, sve naknadne reklamacije vezane za gubitak, vidljive nedostatke ili mehanička oštećenja će biti odbijene.

 

13. KOOPERANTI

Trgovac ima prava kooperanata da osigura usluge koje su ponuđene na internet stranci, bez potrebe obaveštavanja Kupca. Trgovac neće biti odgovoran za usluge kooperanata kao ni za usluge osigurane za njih.

 

14. INTELEKTUALNO I INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO

14.1. Sadržaj, tekst, zaštitni znak (logo), sve slike, simboli, naslovi, mere i težine, i multimedijalni sadržaji osigurani i smešteni na internet stranici su isključivo vlasništvo http://rs.elmarkstore.eu/

14.2. Kupac nema prava kopiranja, distribucije, objavljivanja, menjanja, stavljanja na dostupnost trećim stranama, prodaju, ili razmenu sadržaja sa http://rs.elmarkstore.eu/ bez suglasnosti Trgovca.

14.3. Kupac može koristiti sadržaj samo za lične, nekomercijalne svrhe koje nisu suprotstavljene Opštim Uslovima.

 

15. POVERLJVO

15.1. Kupac je odgovoran za zaštitu poverljivosti svog korisničkog imena, lozinke i pristupa svom računu.

15.2. Kupac se slaže da Trgovac može koristiti njegove poverljive/lične informacije u marketinške svrhe, ličnih kontakata i zakonske svrhe, bez njegovog pristanka.

15.3. Kupac se slaže da se informacije pružene Trgovcu mogu koristiti, reprodukovati, objaviti, distribuirati, prilagođavati, i Trgovac nema obvezu da zadrži te informacije poverljivim.

15.4. Kupac nema pravo objaviti informacije o ugovoru, bez isključivog pristanka Trgovca.

 

16. GARANCIJA

Svi proizvodi ELMARK ELECTRIC DOO  na internet stranici imaju pravnu garanciju trenutnog Zakona i politike trgovine. Proizvodi su potpuno novi i u originalnom pakiranju. Garanciju bilo kojeg proizvoda je moguće proveriti na stranici proizvoda.

 1. Garancioni rok

Garancioni rok proizvoda počinje od dana njegove kupovine, definisan računom, fakturom ili drugim dokumentom o plaćanju. Ovaj dokument mora biti čuvan sa računom da bi kao takav mogao biti primenjivan.

Garancioni rok je različit u zavisnosti od kategorije proizvoda naznačen u poslednjem izdanju kataloga ELMARK ELECTRICAL, ELMARK LIGHTNING i ELMARK Elektrotehničke opreme, dostupni za preuzimanje na  WWW.ELMARKHOLDING.EU

 1. Garanciona usluga

Ova garancija pokriva samo proizvode koji se koriste u okvirima njihove oznake ili njihove normalne upotrebe i za koje je važi sledeće:

- Radni uslovi su u saglasnosti sa informacijama koje se odnose na proizvode, njihovo pakovanje, primenjenu, dokumentaciju i tehničke kataloge ELMARK-a.

-  Temperatura spoljašnje sredine je uvek u okvirima radnog prostora.

- Električna instalacija u radnom prostoru nije podvrgnuta naponskim varijacijama koje su van prihvaćenog opsega pomenutog u tehničkim dokumentima.

-  Proizvodi su priključeni, instalirani i korišćeni pravilno u skladu sa uputstvom za upotrebu proizvođača, unutar okvira već unapred određenih vrednosti, uslova sredine pojašnjene u tehničkim specifikacijama, uputstvom za upotrebu kao i standardima i drugim dokumentima koja se dobijaju uz proizvod .

Jedina obaveza ELMARK-a u okviru gore navedenih garancijskih uslova je ograničena na zamenu ili popravku svakog proizvoda za koji se definiše kao kvar nastao u toku proizvodnje ili korišćenog materijala pri proizvodnji. Troškovi u vezi sa instalacijom tj. ugradnjom  ili demontiranjem proizvoda nisu uračunati u garanciju.

Korisnik može koristiti garanciju samo na mestu gde je izvršena kupovina uz potpunu  dokumentaciju o proizvodu.

Ukoliko kupac odluči da pošalje reklamirani proizvod prodavcu po kuriru, troškove pošiljke kao i rizik transporta pripadaće kupcu.

Svi već pomenuti garancijiski uslovi su važeći ukoliko ELMARK-ov predstavnik ima pristup neispravnim proizvodima u cilju da proceni greške, ukoliko je potrebno.

Korisnik ne može koristiti garancione uslove u sledećim situacijama:

2.1. Instalaciju vrši nestručna i neovlašćena osoba.

2.2. Popravka je rađena na nedozvoljenom mestu od strane neovlašćene osobe.

2.3. U slučaju greške koja je nastala nepravilnim korišćenjem.

2.4. Garancija ne pokriva proizvode koji su nepravilno povezani, podešeni i korišćeni.

2.5. Garancija ne pokriva štetu nastalom nepravilnom, starom ili ne funkcionalnom električnom instalacijom.

2.6. U slučaju ukoliko proizvod nije u fizički ispravnom stanju.

2.7. Ukoliko su dokumenta za proizvod su izgubljena. (faktura ili račun)

2.8. Garancija ne pokriva štetu nanetom: vlagom, poplavom, vatrom, prirodnim katastrofama, preopterećenjem električne instalacije, strujnog udara, neosiguranim radovima, takođe i fizička oštećenja, ogrebanih, prljavih, sagorelih i drugih instalacija ili nenamernih dela zloupotrebe, nepravilne upotrebe, nestandardne instalacije ili upotrebe u uslovima koji su u toku standardizovane instalacije, uputstva za upotrebu, propisi, uključujući i one bez ograničenja sastojane u industrijskim standardima sigurnosti i/ili električnih standarda za određeni region.

2.9. Garancija ne pokriva komponente proizvoda sa ograničenim garancijskim uslovima 2 godine: baterije, potrošače, itd.

Ova garancija ne pokriva troškove radne snage koja će da installira ili demontira uređaj/proizvod.

ELMARK zadržava pravo na donošenje krajnje odluke u vezi sa originalnošću svakog garantnog lista.

3.Prihvaćeno rešenje sa naše strane odvijaće se na sledeći način:

ELMARK će izabrati:

3.1 Da popravi proizvod besplatno

3.2 Da ga zameni sa novim indentičnim proizvodom u funkcionalnom stanju (postoji mogućnost da se zameni sa istim modelom)

UPOZORENjE:

Pre nego što zatražite zahtev, molimo Vas da pažljivo proverite da li je problem proizvoda pokriven garancijskim uslovima u skladu sa tačnim uslovima upotrebe.

Ukoliko provera pokazuje da kvar ne može biti tretiran pod garancijom proizvoda i ako je vanredna popravka odbijena sa Vaše strane, postoji mogućnost za Vas da plaćate troškove prevoza.

-  Vanredna popravka je plaćena od strane klijenta.

-  ELMARK neće biti odgovoran za uslove električnog napajanja, uključujući strujne udare, hipertenziju, spojeve sa nestandardnim visoko naponskim provodnicima, pad napona kao i kontrolne sisteme za puls struje koja izlazi podešena za proizvod u opsegu i naznačena u relevantnim standardima u okvirima snabdevanja.

Za proizvode prodane kupcu koji nemaju naznačeni ELMARK zaštitni znak, nisu važeći trenutni uslovi garancije.

Opšti garancijski uslovi i uslovi su važeći za proizvode prodate u Evropi.

PRODUŽENA GARANCIJA

!!! Ovi uslovi su za kupce, koji koriste proizvod u njihovoj osnovnoj svrsi, a ne za preprodavce. Produženi uslovi garancije nisu važeći za partnere i distributere sa kojima ELMARK ima ugovore o trgovini.

Produžena garancija važi za sve proizvode sa ELMARK zaštitnim znakom, prikazani u našim katalozima ELMARK LIGHTNING i ELMARK ELECTRICAL, dostupni za preuzimanje na WWW.ELMARKHOLDING.EU i nema naznake “OGRANIČENA PONUDA LIMITED OFFER/UNTIL SUPPLIES LAST

Korisnici koji žele produženu garanciju moraju:

-Da imaju porudžbinu ELMARK proizvoda od 01.12.2017

-Da prijave porudžbinu na https://rs.elmarkstore.eu/produžena-garancija tako što popune sva zahtevana prazna polja i pritisnu dugme pošalji.

-Da načine registraciju do 14 dana nakon datuma kupovine.

Produžena garancija ima iste uslove kao i opšta garancija.

Garancija je važeća samo u slučaju ukoliko su informacije koje ste pružili prilikom registracije tačne i primljene od strane ELMARK-a.

Nakon registracije kupljenog, korisnik će primiti e-mejl sa jedinstvenim brojem, koji potvrđuje Vašu registraciju.

Sa traženim zahtevom u okviru produžene garancije, kupac mora podneti dokument o kupovini proizvoda, e-mejl potvrdu o zahtevu za produženu garanciju kao i sam proizvod.

Samo kupac može da koristi produženu garanciju.

Niko nema pravo da menja uslove kao predstavnik, distributer, preprodavac, modifikuje ili da proširuje opštu ili proširenu garanciju u ime ELMARK-a, bez obzira na razloge.

ELMARK nudi 10 godina standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije.

ELMARK nudi 7 godina standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije. Kada je kupljeni proizvod namenjen industrijskoj upotrebi, garancija je 3 godine.

ELMARK nudi 5 godina standardne proizvodne garancije i 2 godine produžene garancije uz registraciju kupovine na e-mail adresi: https://rs.elmarkstore.eu/produžena-garancija.  Kada je kupljeni proizvod namenjen industrijskoj upotrebi, garancija je 3 godine.

ELMARK nudi 5 godina standardne proizvodne garancije i 2 godine produžene garancije uz registraciju kupovine na e-mail adresi: https://rs.elmarkstore.eu/produžena-garancija

ELMARK nudi 3 godine standardne proizvodne garancije i 4 godine produžene garancije uz registraciju kupovine na e-mail adresi: https://rs.elmarkstore.eu/produžena-garancija

ELMARK nudi 5 godina standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije.

ELMARK nudi 4 godine standardne proizvodne garancije i 1 godinu produžene garancije uz registraciju kupovine na e-mail adresi: https://rs.elmarkstore.eu/produžena-garancija.

ELMARK nudi 3 godine standardne proizvodne garancije i 2 godine produžene garancije uz registraciju kupovine na e-mail adresi: https://rs.elmarkstore.eu/produžena-garancija

ELMARK nudi 4 godine standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije.

ELMARK nudi 3 godine standardne proizvodne garancije i 1 godinu produžene garancije uz registraciju kupovine na e-mail adresi: https://rs.elmarkstore.eu/produžena-garancija

ELMARK nudi 3 godine standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije.

ELMARK nudi 2 godine standardne proizvodne garancije i 1 godinu produžene garancije uz registraciju kupovine na e-mail adresi: https://rs.elmarkstore.eu/produžena-garancija

ELMARK nudi 2 godine standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije.

ELMARK nudi 1 godinu standardne proizvodne garancije. Za ovaj proizvod se ne primenjuje opcija produžene garancije.

 

17. PRAVO REKLAMACIJE

Kupac internet stranice ima pravo reklamacije prema Reklamaciji, objavljenoj na internet stranici.

 

18. PRENOS I VLASNIŠTVO                 

Vlasništvo dobara će se preneti nakon dostave Kupcu, nakon prijema uplate. Dostava dobara biti će potvrđena potpisom Kupca.

 

19. KOMENTARI I RECENZIJE

19.1. Svaki Kupac ima mogućnost postavljanja komentara ili recenzije na srpskom jeziku. Nakon procene sadržaja, http://rs.elmarkstore.eu/ će ih objaviti.

Komentari i recenzije trebaju biti iskreni i tačni, i predstavljati lično mišljenje koje se temelji na prvom utisku. 

19.2. Komentari ili recenzije koja nisu vezana za proizvod neće se objaviti na internet stranici.

19.3. Komentari i recenzije koja sadrže pogrešne, netačne ili neprimerene informacije neće se objaviti na internet stranici.

19.4. Komentari ili recenzije koji vređaju prava bilo koje treće strane, zaštitni znak, reklame neće biti objavljeni na internet stranici.

19.5. Komentari ili recenzije koje se odnose na određene internet stranice, URL adrese, e-mail adrese ili telefonske brojeve neće biti objavljeni na stranici.

19.6. Komentari ili recenzije koji sadrže informacije o ceni neće biti objavljeni na internet stranici.

19.7. Postavljanjem komentara ili recenzije, Kupac predstavlja i garantuje da je on autor komentara.

19.8. Trgovac zadržava pravo na izmenu, uređivanje ili brisanje bilo kojeg komentara i recenzije objavljenog od strane Kupca na njegovoj internet stranici.

19.9. Za pitanja i komentare vezanih na pritužbe, molimo da pošaljete e-mail na sledeću adresu: rs-orders@elmarkstore.eu 

 

20. ODGOVORNOST

20.1. Trgovac neće biti odgovoran za bilo kakav nemar, posledičnu štetu ili štetu od strane Kupca ili treće strane, koja se dogodila kao rezultat više sile ili je izvan mogućnosti Trgovca.

20.2. Ako je Trgovac odgovoran, odgovornost će se ograničiti na odgovarajuće račune dobara (bez PDV-a).

20.3. Internet nije bezbedno okruženje i prodavac nema odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korišćenjem sajta. U slučaju tehničkih kvarova koji mogu dovesti do promene lokacije tj sajta ili prikazivanja pogrešnih informacija, prodavac će obavestiti Kupca pre slanja porudzbine.

 

21. POLITIKA PRIVATNOSTI 

Cilj ove politike je da Vas informiše o načinu na koji mi, kao administratori rukovodimo Vašim ličnim podacima i Vašem pravu da kontrolišete ove aktivnosti.

 

LiIČNI PODACI

Lični podaci predstavljaju svaki informaciju koja se odnosi na identifikovanog ili prepoznatljivog pojedinca (na primer: mejl adresa, ime i prezime, adresa, godište, datum rođenja, broj telefona, itd.).

 

LIČNI PODACI KOJE MI PRIKUPLJAMO

Mi prikupljamo samo informacije koje nam Vi dostavite: ime, adresu, e-mail adresu, broj telefona 

ili informacije o firmi koje nam koriste za naše poslovne aktivnosti.  Načini sakupljanja Vaših ličnih podataka koji su postali deo naše baze podataka:

 • Podaci sa izložbi;
 • Podaci sa visit karti;
 • Podaci iz poseta;
 • Podaciiz preporuka;
 • Registracija za poslovno partnerstvo;
 • Ulazak u ugovore;
 • Prijavljivanje za biltene/promotivne brošure
 • Registracija garancija;
 • Prijavljivanje u online prodavnice;
 • Kupovina robe;
 • Podnošenje žalbi;
 • Javno dostupne informacije; ili
 • Bilo koja druga javna sredstva.

 

UPOTREBA I ČUVANJE LIČNIH PODATAKA

Glavne aktivnosti, ciljevi i razlozi vezani za obradu ličnih podataka su: 

 • Ispunjavanje naloga i ugovora;
 • Pružanje savetodavnih usluga kompanijama / četovanje (ćaskanje);
 • Email marketing (reclama)
 • Multimedijalne poruke;
 • Komunikacija putem telefona;
 • Slanje mejlova; ili
 • Poslovni pregovori. 

Lični podaci koje sakupljamo daju nam mogućnost da Vas informišemo o najnovijim proizvodima, promocijama, novostima i predstojećim događajima promena u našim uslovima i politici kompanije, internoj kontroli i analizi. U slučaju da ne želite više da se pojavljujete na našoj listi adresa, slobodno nas kontaktirajte u bilo kom trenutku kako biste se odjavili.

Uveli smo administrativna, tehnička i fizička sredstva za zaštitu Vaših ličnih podataka od gubitka, krađe i zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, modifikacije ili uništenja.  Zaposleni u Elmarku su dužni da poštuju mere za zaštitu Vaših ličnih podataka iz naše baze i pristup ovim podacima je ograničen na potrebu izvršenja njihovih obaveza.

U slučaju prenosa Vaših ličnih podataka na pruzaoce usluga trećim licima, Elmark je zaključio sporazume o zaštiti podataka na svim nivoima zaštite u skladu sa odgovarajućim standardima.

Vaši lični podaci će biti zadržani u vremenskom periodu potrebnom za ispunjennje ciljeva, ali ne duže od perioda predviženog zakonom. Vreme za čuvanje podataka se određuje u zavisnosti od vrste podataka i svrhe za koju su podaci potrebni. Nakon isteka definisanog perioda, podaci će biti izbrisani.

Elmark ne obrađuje podatke lica mlađih od 18 godina bez izričite saglasnosti roditelja ili zakonskih zastupnika.

 

UPOTREBA KOLAČIĆA

ELMARK ELECTRIC DOO koristi različite vrste kolačića da bi Vam osigurao pristup važnim podacima, ubrzao funkcioniranje stranice i da bi Vam dostavio online reklame koje su krojene po Vašim potrebama.

Zapravo, ELMARK ELECTRIC DOO koristi kolačiće na http://rs.elmarkstore.eu// stranici za:

- Kreiranje korisničkog računa,

- Poboljšanje Vaše kupovine,

- Pamćenje proizvoda koje su u Vašoj korpi,

- Dostavljanje reklama koje su primerene i bazirane na Vašim potrebama,

- Pamćenje proizvoda koje ste pregledavali tako da se možete brže i lakše vratiti na proizvod koji ste već pregledali.              

Što su Kolačići?               

Kolačići su male datoteke koje su sadržane na Vašem internet pretraživaču (npr. računaru, tabletu ili telefonu). Kolačići ne sadrže Vaše privatne podatke, ne mogu štetiti Vašim datotekama ili povećati rizik od pojave virusa na Vašem uređaju.

Vrste kolačića na našoj stranici

Obavezni Kolačići. Ti kolačići su važni za našu stanicu. Oni omogućavaju kretanje po stranici i koriste funkcije koje ste tražili. Bez tih kolačića, mi ne možemo osigurati normalan rad stranice.

Radni Kolačići. Ti kolačići prikupljaju informacije o načinu korišćenja stranice posetioca. Oni osiguravaju informacije o postojećenim područjima, vremenu provedenom na stranici i prepoznaju probleme koje bi naši korisnici mogli imati. To nam pomaže u poboljšavanju strukture i sadržaja stranice.

Funkcionalni Kolačići. Ova vrsta kolačića poboljšava Vaše pretraživanje i kupovinu. Ti kolačići mogu zapamtiti Vaše korisničko ime i odabir jezika do Vaše ponovne posete naše stranice. Pamćenje Vaših izbora, pomaže nam u poboljšanju usluge.

Reklamni Kolačići. Ova vrsta kolačića dostavlja Vam personalne online reklame, koje su kreirane prema Vašim interesima i aktivnostima na stranici. Ti kolačići nam takođe mogu pomoći u merenju uspešnosti promocijskih i reklamnih kampanja.

Kontrola i Brisanje Kolačića

Mnoge postavke pretraživača Vam dopuštaju upravljanje kolačićima. Ako onemogućite ili obrišete kolačiće možda nećete biti u mogućnosti da kreirate nalog na stranici ili da pristupite važnim delovima naše stranice.

  

DRUŠTVENE MREŽE

Elmark se ne bavi zaštitom Vaših ličnih podataka koji se pojavljuju u bilo kojoj društvenoj mreži kao što su Faceboo, Google+, Youtube, Twitter i slično. Molimo Vas da pažljivo prčitate uslove sa ovih stranica.

 

VAŠA PRAVA

Sledeće opcije su Vam dostupne u bilo kom trenutku:

 

 • Provera tačnosti, potpunosti i ažuriranje Vaših ličnih podataka
 • Pravo na zahtev za promenom, brisanjem ili blokiranjem Vaših ličnih podataka; i
 • Pravo na odbijanje obrade Vaših ličnih podataka radi prijem aelektronskih biltena i drugih marketinških komunikacija, itd.               

 

KONTAKT ZA PITANJA

U slučaju da želite da ostvarite svoja prava ili ako imate bilo kakvih pitanja o našem postupanju (rukovanju) sa Vašim ličim podacima i slično, molimo Vas da nas kontaktirate n abilo koji od sledećih načina: 

 

 • Pozovite nas na broj: +381 34 311 777
 • Pošaljite e-mail na:rs-orders@elmarkstore.eu 
 • Pošaljite nam pismo na sledeću adresu: ELMARK ELECTRIC DOO, KRAGUJEVAC

                                                                                   Industrijska BB 

 

PUNOVAŽNOST POLITIKE PRIVATNOSTI I NJENOP AŽURIRANJE

Možda ćemo s vremena na vreme ažurirati našu politiku privatnosti i u slučaju bilo kakvih promena u važećoj politici, obavezujemo se da Vas o tome obavestimo.

 

22. VIŠA SILA

22.1. Stranka neće biti odgovorna za bilo kakvu pogrešku ili odlaganje u ispunjenju ovog sporazuma za razdoblje u kome greška ili odlaganje nastalo zbog više sile. Viša sila je nepredviđeni događaj izvan ovlašćenja stranaka, koji se ne može izbeći.

22.2. Ukoliko se događaj ponavlja u roku 14 dana, svaka stranka može otkazati ovaj sporazum slanjem obaveštenja drugoj strani, bez prava na bilo kakvu naknadu štete.

22.3. Ovim sporazumom će isključivo upravljati zakoni Republike Srbije. Svi sporovi će se rešavati na sudu Republike Srbije, u skladu sa uobičajenim zakonskim pravilima.                                                                                                                                                

 • Cena:
  . sa PDV
 • Količina:

-nedostupno

Na proizvod

Tehnički podaci

 0
 0
Poravnanje