ELMARK
  1. 0 Korpa (0 Artikli)
    Prazna korpa

Kontaktori

Šta su kontaktori?

Glavna svrha kontaktora je povezivanje, uključivanje i isključivanje struje u električnim kolima i uređaja pod normalnim uslovima kao i pri električnim opterećenjima. Najčešći kontaktori su elektromagnetni. Oni se sastoje od glavnog i pomoćnog kontakta, špulne, kućišta, magnetnog jezgra i dela za sprečavanje pojave električnog luka. Danas postoji široka i raznovrsna ponuda kontaktora na tržištu, svaki sa svojim odlikama i karakteristikama. Pogledajte ispod informacije o kontaktorima dostupnim u ElmarkStore on-line shop-u i po čemu se oni razlikuju jedan od drugog. Pored toga, naći ćete korisne informacije o kontaktorima kao kategoriji proizvoda i dodatnoj opremi za poboljšanje njihovih performansi.

Kontaktori 1

Kontaktori - 1
 

Princip rada kontaktora

kontaktori generalno rade sa pokretnim delom magnetnog jezgra (koji se naziva i sidro). Sidro se nalazi u stanju mirovanja dok struja ne uđe u elektromagnetne namotaje. Ovo stvara elektromagenetnu silu koja deluje na opruge koje drže sidro u početnom položaju. Sidro se pomera dok ne dostigne krajnu tačku ili deo fiksiranog dela magnetnog jezgra. Ovo pokretanje sidra pokreće kontakte kontaktnog sistema i dolazi do uključenja.

Kontaktori 2

Kontaktori - 2
 

Kontaktori: glavni pojmovi

Potrebno je da znate nekoliko osnovnih pojmova kako biste bolje razumeli metod rada kontaktora i napravili pravi izbor proizvoda iz ove kategorije. Sistem kontaktora se sastoji od pokretnih i fiksiranih kontakta. Razlika je u tome što su pokretni kontakti povezani sa sidrom koje ih pomera. Pojedinačni priključci u kontaktoru mogu biti normalno otvoreni ili normalno zatvoreni. Ova klasifikacija se zasniva na njihovom početnom stanju (tj. njihovom stanju kada nema struje u kontaktoru).

Kontaktori 3

Kontaktori - 3
 

Karakteristike i parametri kontaktora

Još korisnih informacija o najvažnijim karakteristikama kontaktora i parametrima navedeno je u nastavku:
- Nazivna struja merena je u amperima (A)
- Nazivni radni napon špulne je do 50/60Hz (VАС)
- Mehanička i električna otpornost na habanje (ili radni vek mehanizma kontaktora, izmeren u broju ciklusa uključivanja)
- Napon i potrošnja energije namotaja elektromagneta
- Režim rada (uglavnom uzimajući u obzir učestalost i vreme trajanja uključenja)

Kontaktori na tržištu uglavnom su tropolni. Međutim, neki proizvođači takođe proizvode jednopolne, dvopolne i četvoropolne kontaktore u svojim proizvodnim programima. Što se tiče nazivne struje koja je u praksi jedan od glavnih kriterijuma za izbor kontaktora, određene vrednosti su uočene od strane gotovo svih proizvođača. Uglavnom, najčešće dostupni kontaktori na tržištu imaju nazivnu struju od 6A do 630A i napone špulni od 12V do 400V. Kontaktori sa većom ili manjom nazivnom strujom se mogu napraviti samo po porudžbini.

Kontaktori 4

Kontaktori - 4
 

Vrste kontaktora u ElmarkStore on-line shop-u

LT1 – D i LT1 - HK kontaktori: ove vrste AC kontaktora su dizajnirani da kontrolišu kola koja rade u klasi korišćenja AC3 i sa nominalnom strujom do 95A. glavne funkcije LT-D u LT1-XK kontaktora su uključivanje i isključivanje električnih kola kada su pod opterećenjem, postavljanje kontrolnih sistema, koji će se koristiti kao operativna deo u kontroli električnih razvodnih ormara i osigurati bezbednu kontrolu za pokretne uređaje. Kontaktori serije LT1-D i LT1-XK mogu se povezivati sa fleksibilnim provodnicima sa ili bez kablovskih završetaka kao i sa provodnicima punog preseka. Od čega su sami kontaktori napravljeni? Njihov namotaj je izrađen od čistog bakra KA-1, magnetno jezgro je od legiranog čelika, a pokretni deo je od bakelita. Imajte na umu da su kontaktori otporni na ultraljubičasto zračenje, ekstremno niske i visoke temperature i da nisu zapaljivi.

Kontaktori 5

Kontaktori - 5


LT1-F kontaktori: ova vrsta AC kontaktora je pogodna za upotrebu kod potrošača od 115A do 800A. Kao i obično, njihove funkcije uključuju kontrolu strujnih kola naizmenične struje i potrošača u normalnom načinu rada i u zagađenoj sredini, kao i upotrebu za upravljanje potrošačima u uslovima koji podrazumevaju često uključivanje i isključivanje električnih kola kada su pod opterećenjem. Oni se mogu priključiti sa fleksibilnim provodnicima, sa ili bez kablovskih papučica ili na provodnike punog preseka. Kontaktori serije LT1-F su od materijala koji se ne deformišu pod uticajem ultraljubičastog zračenja ili temperaturnih razlika.

Kontaktori 6

Kontaktori - 6


LP1-D kontaktori kontrolišu AC potrošače sa DC špulnom. Njihovi priključci za napajanje su dizajnirani za kontrolu strujnih kola u okruženjima sa visokim zagađenjem, pri čemu se napajanje često uključuje i isključuje. Glavne funkcije kontaktora serije LP1-D su uključivanje i isključivanje AC potrošača u DC sistemima za kontrolu napajanja, u sistemima za kontrolu potrošnje električne energije, pouzdano odvajanje pojedinačnih utičnica, itd. Kao i sve gore navedene vrste kontaktora, LP1-D je takođe napravljen od izdržljivih materijala koji se ne deformišu pod uticajem najčešćih spoljašnjih faktora. Dostupne su sa nazivnim vrednostima struje od 9A do 225A.

Kontaktori 7

Kontaktori - 7


CJ19-43 kontaktori su posebno dizajnirani za uključivanje trofaznih kondenzatorskih baterija koji se koriste za reaktivnu energiju. Ovi kontaktori su pogodni za kondenzatorske baterije do 50 kVAR. Njihove glavne funkcije su sledeće: uključivanje i isključivanje kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne energije; postavljanje kompenzacionih sistema za odvajanje reaktivne energije; smanjivanje maksimalne polazne struje uključenjem i isključenjem kondenzatorske baterije; pouzdano isključivanje energetskih kontakta; i sprečavanje ručnog uključenja. Oni se takođe mogu spojiti pomoću fleksibilnih provodnika sa ili bez kablovskih završetaka kao i pomoću provodnika punog preseka. Dostupni su sa nominalnom strujom od 32A do 170A.

Kontaktori 8

Kontaktori - 8


LT4-DXX kontaktori su pogodni za pokretanje trofaznih motora kao i za promenu njihovog smera okretanja. Kontaktori iz ove kategorije su u rangu do 95A. Njihove glavne funkcije i svojstva su: uključivanje električnih motora u jednom smeru rotacije i zatim promena smera rotacije na spoljašnju komandu; postavljanje kontrolnih sistema; pouzdano uključivanje i isključivanje energetskih kontakta; obezbeđivanje mehaničkog sistema zaključavanja da bi se sprečilo da se dva kontaktora u grupi istovremeno uključe. Kontaktori serije LT4-DXX mogu se povezati sa fleksibilnim i sa provodnicima punog preseka. Napravljeni su od pouzdanih materijala koji obezbeđuju da kontaktori budu u dobrom stanju dugo vremena.

Kontaktori 9

Kontaktori - 9


Modularni kontaktori serije K su dizajnirani za priključivnje monofaznih i trofaznih električnih potrošača male snage. Ovi kontaktori su potpuno nečujni i montiraju se na DIN šine. Obično imaju nominalne strujne vrednosti u rasponu od 20A do 100A. Njihove funkcije su uključivanje i isključivanje potrošača, postavljanje kontrolnih sistema i pouzdano uključivanje i isključivanje energetskih kontakta. Povezivanje se vrši fleksibilnim provodnicima sa ili bez kablovskih završetaka i sa provodnicima punog preseka. Ovi proizvodi se ne deformišu pod uticajem ultraljubičastog zračenja ili velikih temperaturnih opsega i izrađeni su od negorivih materijala.

Kontaktori- 10

Kontaktori - 10
 

Dodatna oprema i pribor za kontaktore

Dodatna oprema i pribor za kontaktore povećavaju performanse kontaktora i poboljšavaju njihova svojstva i funkcije. U Elmark on-line prodavnici dostupna je sledeća oprema:
- kontaktori: blok za vremensko kašnjenje: prvenstveno, blokovi za vremensko kašnjenje se koriste za podešavanje intervala od 0,1 do 180 sekundi u različitim kontrolnim krugovima. Obično se kombinuju sa kontaktorima serije LT1-Dxx za ostvarivanje starta tipa zvezda-trougao pri pokretanju električnih motora.

Kontaktori 11

Kontaktori - 11


- kontaktori: pomoćni kontakti se koriste kada je potrebno više priključaka. Njihova glavna funkcija je da povećaju broj operativnih kontakta na 4 različite kombinacije. Mogu se povezati sa fleksibilnim provodnicima sa ili bez kablovskih papučica ili provodnicima punog preseka. Pomoćni kontakti se instaliraju sa prednje strane. Da biste to uradili, podignite poklopac kontaktora. Dodatni kontakti su takođe dostupni u LT03-DN11 kategoriji. Oni se instaliraju na malo drugačiji način, montaža se vrši sa bočne strane kontaktora. U zavisnosti od vaših zahteva u ovom pogledu, možete odabrati odgovarajuće artikle u kategoriji “Pomoćni kontakti”.

Kontaktori 12

Kontaktori - 12


- kontaktori: releji termičkog preopterećenja u kategoriji LT 2-K/Exx su tropolni i koriste se za zaštitu asinhronih motora od preopterećenja ili pregrevanja. Ugrađuju se na LT 1K/Dxx seriju kontaktora. Glavna funkcija termičkih releja podrazumeva isključivanje AC potrošača u slučaju preopterećenja, ugradnja i podešavanje u kontrolnim sistemima gde služi kao zaštitna komponenta za asinhrone motore.

Kontaktori 13

Kontaktori - 13
 

Elmark on-line prodavnica ima različite vrste kontaktora sa svom pratećom opremom i priborom koji će zadovoljiti sve vaše zahteve.

Šta su kontaktori?

Princip rada kontaktora

Kontaktori: glavni pojmovi

Karakteristike i parametri kontaktora

Vrste kontaktora u ElmarkStore on-line shop-u

Dodatna oprema i pribor za kontaktore

Filter
Sortiraj po ceni:
Proizvodi po stranici:

Cene su s PDV-om

  • Cena:
    . sa PDV
  • Količina:

-nedostupno

Na proizvod

Tehnički podaci

 0
 0
Poravnanje