ELMARK
  1. 0 Korpa (0 Artikli)
    Prazna korpa

Merni alati

Multimetar

 

Multimetri su uređaji namenjeni za merenje različitih električnih vrednosti. U zavisnosti od toga kako se prave, mogu kombinovati funkcije voltmetra (DC merenje) i ampermetra (AC merenje) ili mogu imati dodatne funkcije.
Modernizacijom tehnologuje, asortiman multimetara dostupnih na tržištu je širi nego ranije i njihova tačnost i preciznost su se povećale. Danas se multimetri mogu naći u specijalizovanim maloprodajnim objektima za elektrotehniku, sa velikim brojem funkcija koje mogu zadovoljiti sve potrebe potrošača. Ispod pogledajte informacije o karakteristikama savremenih multimetara i o njihovim prednostima u kući i u industriji. Neki korisni saveti o tome kako koristiti multimetar su takođe navedeni u nastavku.

 

 Multimetar 1

Multimetar - 1
 

Istorija multimetara

Pre nego što opišemo detaljnije funkcije multimetara, evo nekih informacija o istoriji i razvoju ovog proizvoda tokom godina. Multimetar je izmislio Britanac Donald Makadi. On je 1920-ih izumeo prvog prethodnika multimetra , koji je mogao meriti volte, ampere i ome. Tri godine kasnije, ovaj uređaj je stavljen na tržište i izazvao veliki interes. Onda su nastali džepni multimetri, za koje se čini da imaju dve glavne prednosti: prvo, mali su i praktični za nošenje bilo gde, a drugo, mnogo su jeftiniji od Makadijevog uređaja. Međutim, nedostaci džepnih multimetara su loši tehnički parametri i njihov nepouzdan proces merenja. Vremenom su se ove nepravilnosti postepeno uklanjale i novi multimetri sa sve više funkcija su se stalno pojavljivali na tržištu.

Multimetar 2

Multimetar - 2

Šta razlikuje savremene multimetre od njihovih prethodnika?

Prvo, savremeni multimetri imaju mnogo više funkcija koje se mogu koristiti za različite primene (informacije o njihovim funkcijama su navedene u sledećem odeljku). Asortiman multimetara na tržištu se kontinuirano širi, sa sve većim brojem tipova, modela, pa čak i oblika. Na primer, sada možemo da nađemo aparate u obliku klešta, olovaka, ručki i tako dalje. Ovo omogućava korisnicima da izaberu multimetar koji im je potreban da bi ispunili svoje zahteve. Većina modernih multimetara radi na baterije, ali postoje i aparati koji se napajaju mrežom ili čak solarnim ćelijama. Najnoviji modeli takođe imaju pametne funkcije kao što su automatska promena propusnog opsega, memoriju koja beleži prethodna merenja, opciju automatskog isključivanja itd.

Multimetar 3

Multimetar - 3
 

Multimetri: glavne funkcije i primene

Funkcije i primene savremenih multimetara prevazilaze DC i AC merenja raspoloživa u najjednostavnijim modelima u kategoriji i proširuju se na merenje temperature i testiranje otpornosti. Ispod pogledajte informacije o svakoj od ovih funkcija mutimetra.

1. Merenje struje: multimetri se najčešće koriste za merenje struje. Ali, to nije tako jednostavno i lako kao što mnogi misle. Bez obzira na preciznost multimetra, pravila merenja se moraju striktno poštovati. Kod paralelnog merenja napona, struja u krugu mora biti fizički isečena pre uključivanja multimetra. Važno je osigurati da su dve sonde pravilno spojene. Crna žica je priključena na stranu za napajanje, a crvena na potrošačku stranu. Takođe, morate precizno odrediti trenutni opseg koji teče kroz multimetar.

Multimetar 4

Multimetar - 4
 

2. Merenje električnog kontinuiteta: ovo uključuje merenje kontinuiteta električnog kola. Zašto je ovo bitno? Zato što pokazuje da li su pojedinačne komponente kola ispravno povezane. Da bi se detektovale i najmanje vrednosti otpora između dve tačke, okrenite prekidač na znak koji prikazuje lomne talase. Ova funkcija multimetra će vam pomoći da proverite da li je električni krug u redu i da preduzmete korektivne mere ako je potrebno.

Multimetar 5

Multimetar - 5

 

Multimetar 6

Multimetar - 6
 

3. Merenje temperature: novi multimetarski modeli imaju i funkciju merenja temperature. Ova funkcija je obično označena sa t °, ali u nekim slučajevima može biti zamenjena sa C °, ili sa TEMP na primer. Za sam proces potreban vam je dodatni instrument, tj. sonda. Sonda mora biti povezana sa multimetrom i mora dodirnuti objekat čiju temperaturu želite meriti. Kao što znate, osnovna jedinica temperature je stepen. Ovo je slučaj i sa multimetrima, ali mi još uvek preporučujemo da prvo proverite na skali da li je merenje podešeno na stepene celzijusa ili farenhajta.

4. Merenje dioda: polaritet diode je još jedan faktor koji se može meriti modernim multimetrima. Opet, prekidač ima poseban znak diode. Izaberite ovu opciju da biste počeli da merite polaritet diode. Sledeći korak je pregledati diodu i pronaći njen katodni znak. Na kraju će vam multimetar pokazati pad napona na diodi u smeru struje.

5. Pametne funkcije: kao što je gore pomenuto, inovativni multimetri mogu imati i razne pametne funkcije koje će vam pomoći da preciznije izmerite električne vrednosti i olakšate upotrebu samog multimetra. Primeri ovih funkcija uključuju automatsku promenu propusnog opsega i memoriju koja beleži prethodna merenja, omogućavajući brzo poređenje rezultata nekoliko merenja napravljenih tokom vremena. Sa opcijom automatskog isključivanja, možete da programirate multimetar da izvrši određeni zadatak i da se isključi nakon određenog intervala.

Multimetar 7

Multimetar - 7

Kako odabrati pravi multimetar

S obzirom na bogatu paletu multimetara dostupnih na tržištu, posebnu pažnju treba posvetiti odabiru proizvoda iz ove kategorije. Treba uzeti u obzir nekoliko ključnih faktora. To uključuje tip multimetra, dodatne funkcije i dodatke i proizvođače uređaja. Ispod pogledajte najvažnije kriterijume za izbor multimetra:

Multimetar 8

Multimetar - 8
 

- Tip multimetra: u principu postoje dva glavna tipa multimetra: analogni i digitalni. Glavna razlika između njih leži u tome kako multimetar pokazuje rezultate. Kod analognog uređaja, električne vrednosti se prikazuju pomoću igala. Sa digitalnim multimetrima, rezultati su vidljivi na posebno dodatnom ekranu. Koji od ova dva tipa multimetra odaberete zavisi najviše od vaših ličnih zahteva i preferencija za ovaj indikator.

- Dostupne karakteristike: kao što ste videli u prethodnom odeljku, savremeni multimetri mogu imati više funkcija. Jasno je da određeni modeli multimetara neće imati neke od ovih funkcija. Jednostavniji modeli su opremljeni samo standardnim funkcijama za merenje direktne i naizmenične struje. Ali, drugi multimetri imaju različite osobine (merenje temperature, merenje električnog kontinuiteta, itd.). To takođe utiče na njihovu cenu. Razmislite o tome koji vam je multimetar potreban i koliko ste spremni da ga platite.

- Dodaci: ne treba zanemariti opcione dodatke pri izboru multimetra. To se uglavnom odnosi na osobine i funkcije za postizanje efikasnijeg rada multimetra. Primeri uključuju pojedinačne ulaze termoelementa, temperaturnu skalu i funkciju analognog indikatora (ili prikaz električne vrednosi kao kontinuirane linije). Pojedinačni multimetri mogu naravno imati i brojne dodatke koje morate znati pre nego što napravite konačan izbor.

- Proizvođač: kvalitet i pouzdanost multimetra značajno zavise od proizvođača. Ohrabrujemo vas da se fokusirate na multimetre iz kataloga poznatih i dokazanih brendova i prozvođača. Elmark Store ima najbolje ponude u kategoriji multimetara Elmarka, jednog od vodećih proizvođača rasvetne opreme u jugoistočnoj Evropi. Elmark proizvodi vam garantuju kvalitet, jednostavnost upotrebe i odlične rezultate.

Multimetar 9

Multimetar - 9

Multimetri – korisni saveti

U nastavku su navedeni neki korisni saveti sa korišćenje multimetra koji ste kupili. Ovi saveti će vam pomoći da napravite preciznija merenja i maksimalno iskoristite njegove prednosti:

- Vodite računa o multimetru: ovo je najvažniji savet za početak. Multimetar će trajati veoma dugo ako ga pazite i budete posebno pažljivi kada ga koristite. Pročitajte sve instrukcije i uputstva proizvođača i pratite ih svaki put kada koristite multimetar. Prilikom merenja vodite računa o pravilnom redosledu postupaka i izbegavajte pritiskanje pogrešnih tastera. Ovo će obezbediti ne samo preciznije rezultate, već će takođe smanjiti rizik od kvara ili oštećenja multimetra.

- Ne dozvolite da se tranzistor zagreje: temperatura veoma lako može da utiče na rezultate dobijene takvim merenjima. Ozbiljna greška je što dugo ostavljate tranzistor u rukama, jer će to smanjiti tačnost i preciznost multimetra. Ako se nešto tako dogodi, preporučujemo da tranzistor držite duže u multimetru kako bi se temperatura stabilizovala i kako biste dobili adekvatne rezultate.

- Kondenzatori: prilikom merenja kondenzatora treba preduzeti konkretne mere. Pre pokretanja samog merenja, ispraznite kondenzator tako što ćete kratko spojiti njegove terminale. Tek tada se on može postaviti u multimetarsku utičnicu. Ako merna skala ima podele, počnite sa najvećom.

Bilo da tražite jednostavan multimetar ili uređaj sa više funkcija i aplikacija, Elmark Store je pravo mesto za vas. Multimetri koji se nude u našoj online prodavnici zadovoljiće vaše zahteve na najbolji mogući način i omogućiti precizno merenje.

Multimetar

Istorija multimetara

Šta razlikuje savremene multimetre od njihovih prethodnika?

Multimetri: glavne funkcije i primene

Kako odabrati pravi multimetar

Multimetri – korisni saveti

Filter
Sortiraj po ceni:
Proizvodi po stranici:

Cene su s PDV-om

  • Cena:
    . sa PDV
  • Količina:

-nedostupno

Na proizvod

Tehnički podaci

 0
 0
Poravnanje